Ferenc pápa: Nem elég csak kenyeret adni, hanem az ember szívét is táplálni kell!

2023. április 29.
Ossza meg ismerőseivel!

  A szentatya megköszönte, hogy Magyarország befogadta az Ukrajnából érkező menekülteket. Ferenc pápa szombat délelőtt a Rózsák terén, a Szent Erzsébet-templomban találkozott szegényekkel, menekültekkel, hajléktalanokkal. Hozzájuk intézett beszédében kiemelte, tevékeny szeretetre van szükség, ki kell lépni a világba, kockáztatni kell.

  A szegények és a rászorulók állnak – ezt soha ne feledjük! – az evangélium középpontjában: Jézus ugyanis azért jött, hogy „örömhírt vigyen a szegényeknek” – kezdte szombati beszédét Lukács evangéliumából idézett szavaival Ferenc pápa a budapesti Rózsák terei Árpád-házi Szent Erzsébet-templomban. A szentatya megköszönte Spányi Antal püspök köszöntő szavait és köszönte, hogy bemutatta azt a nagylelkű szolgálatot, amelyet a Magyar Egyház a szegényekért és a szegényekkel végez.

  Ferenc pápa az Árpád-házi Szent Erzsébet-templomban a budapesti Rózsák terén, ahol szegényekkel és menekültekkel találkozik. MTI/Máthé Zoltán

  Ferenc pápa: A szeretet nyelvét kell beszélni

  Ferenc pápa kifejtette, hogy izgalmas kihívás elé állít bennünket az, hogy az általunk vallott hit ne legyen egy életidegen szekta foglya és ne váljon áldozatává egyfajta „lelki egoizmusnak”, vagyis egy olyan lelkiségnek, amelyet a saját belső nyugalmam és elégedettségem érdekében alakítok ki.Az igazi hit ezzel szemben az, amely kényelmetlen, amely kockáztat, amely kilép a világba, hogy találkozzon a szegényekkel és képessé tesz arra, hogy saját életünkkel a szeretet nyelvét beszéljük.Ahogy Szent Pál mondja, szólhatunk bár nyelveken, bírhatunk bölcsességgel és gazdagsággal, ha nincs bennünk szeretet, semmink sincs és semmik vagyunk – emelte ki a szentatya.Mint mondta, ez a tevékeny szeretet nyelve. Kifejtette, hogy ezt a nyelvet beszélte Szent Erzsébet, aki iránt a magyar nép oly nagy tisztelettel és szeretettel van. – Amikor ma délelőtt megérkeztem, megpillantottam a téren az ő szobrát, amelynek talapzatán látható, ahogyan a szent fogadja a ferences rend kordáját, valamint vízzel oltja egy szegény ember szomját – elevenítette fel Ferenc pápa. Szerinte ez a hit gyönyörű képe: aki »Istenhez köti magát«, mint Assisi Szent Ferenc, akinek életéből Erzsébet ihletet merített, az megnyílik a szegények iránti szeretetre, mert ha valaki azt állítja, hogy: »Szeretem az Istent«, de testvérét gyűlöli, az hazug.

  A Szentírásból, János evangéliumából idézve, Ferenc pápa elmondta: Mert aki nem szereti testvérét, akit lát, nem szeretheti az Istent sem, akit nem lát.

  Ferenc pápa az Árpád-házi Szent Erzsébet-templomban a budapesti Rózsák terén, ahol szegényekkel és menekültekkel találkozik – mellette Spányi Antal székesfehérvári megyés püspök. MTI/Máthé Zoltán

  A szentatya emlékeztetett, hogy Szent Erzsébet, a király leánya az udvari élet jólétében, fényűző és kiváltságos környezetben nőtt fel; mégis, megérintve és átalakítva a Krisztussal való találkozástól, hamarosan elutasította a világ gazdagságát és hiúságait, és arra érzett vágyat, hogy ezekről lemondva a rászorulókról gondoskodjon.

  Így nemcsak a jövedelmét, hanem az életét is a legutolsók, a leprások és a betegek szolgálatára áldozta, egészen odáig, hogy személyesen ápolta és a saját vállán vitte őket – fogalmazott Ferenc pápa.

  Ferenc pápa beszédet mond az Árpád-házi Szent Erzsébet-templomban a budapesti Rózsák terén, ahol szegényekkel és menekültekkel találkozik – mellette Spányi Antal székesfehérvári megyés püspök. MTI/Máthé Zoltán

  Köszönet a magyar katolikus egyháznak

  A szentatya köszönetet mondott Brigitta vallomáséért, akinek rengeteg megpróbáltatásban, kemény munkában volt része, hogy boldoguljon, hogy a gyermekei ne éhezzenek. A pápa előtt felszólaló asszonynak a legdrámaibb pillanatban segítségére sietett az Úr. Ő ugyanakkor – mutatott rá – aligha úgy érkezik, hogy a magasból megoldja a problémáinkat, hanem gyöngédségének ölelésével közeledik együttérzést ébresztve a testvérekben, akik észreveszik a szükséget és nem maradnak közömbösek.

  Brigitta elmondta: az Úr közelségének megtapasztalását a görögkatolikus egyháznak köszönheti, annak a sok embernek, akik mindent megtettek, hogy segítsék, bátorítsák, munkát találjanak neki, támogassák anyagi szükségében és a hit útján.

  Hívők a budapesti Rózsák terén, amikor Ferenc pápa szegényekkel és menekültekkel találkozik az Árpád-házi Szent Erzsébet-templomban. MTI/Balogh Zoltán

  FERENC PÁPA SZERINT EZ AZ A TANÚSÁGTÉTEL, AMELY A KÖTELESSÉGÜNK, HOGY EGYÜTT ÉREZZÜNK MINDENKI, KÜLÖNÖSEN IS AZOK IRÁNT, AKIKET SZEGÉNYSÉG, BETEGSÉG ÉS FÁJDALOM KÍNOZ.

  – Olyan egyházra van szükségünk, amely folyékonyan beszéli a tevékeny szeretet nyelvét, azt az egyetemes nyelvet, amelyet mindenki meghall és megért, még azok is, akik nem hisznek – fogalmazott Ferenc pápa.

  A szentatya köszönetét fejezte ki a magyar katolikus egyháznak, amiért elkötelezett a tevékeny szeretet mellett, és amiért létrehozott egy olyan hálót, amely összeköti a sok lelkipásztori munkatársat, a sok önkéntest, a plébániai és egyházmegyei karitászokat, de az imacsoportokat, a hívők közösségeit, a más felekezetekhez tartozó szervezeteket is, egyesítve őket abban az ökumenikus közösségben, amely éppen a szeretetből fakad.

  Ferenc pápa az Árpád-házi Szent Erzsébet-templomban a budapesti Rózsák terén, ahol szegényekkel és menekültekkel találkozik MTI/Máthé Zoltán

  Így még lehetséges egy más jövő

  Ferenc pápa köszönetet mondott az ukrajnai menekültek befogadásáért is, amit szavai szerint nem nem csak nagylelkűen, de lelkesen is végeztek a magyarok. – Meghatódva hallgattam Oleg és családja vallomását. Oleg felidézte azt a meleg fogadtatást, amelyben évekkel ezelőtt Magyarországon része volt, amikor szakácsként itt dolgozott. Ennek az élménynek az emléke arra bátorította, hogy családjával együtt elinduljon és ide, Budapestre jöjjön, ahol nagylelkű vendégszeretetre talált. A szentatya a menekült házaspár története kapcsán kiemelte: „a szeretet emléke, amelyben részesültünk, feléleszti a reményt és az élet új útjaira ösztönöz.

  AZ EMBER MÉG A FÁJDALOMBAN ÉS A SZENVEDÉSBEN IS BÁTORSÁGRA TALÁL A TOVÁBBLÉPÉSHEZ, HA MEGKAPTA A SZERETET BALZSAMÁT: EZ AZ AZ ERŐ, AMELY SEGÍT ELHINNÜNK, HOGY NINCS MINDEN VESZVE ÉS LEHETSÉGES EGY MÁS JÖVŐ – mutatott rá.

  A menekültek mellett kitért azoknak a hajléktalanoknak, kiszolgáltatottaknak a helyzetére is, akik egyedül, számos testi és szellemi korlátozottsággal élnek, akiket a drogfüggőség tönkretett, akik börtönből szabadultak vagy idős koruk miatt magukra maradtak. A szentatya ennek kapcsán elmesélte Zoltán és felesége, Anna történetét is, aki tanúságot tettek erről a csapásról. A pápa megköszönte a tanúságtételt és köszönetet mondott azért is, hogy a házaspár elfogadta a Szentléleknek azt az indítását, amely arra hívta őket, hogy egy hajléktalanokat befogadó központot hozzanak létre. Elmondása szerint mélyen megérintette, hogy a házaspár az anyagi szükségletek mellett figyelmet fordít az emberek lelki sérültségére és méltóságára, gondoskodásuk kiterjed a magányukra és azért vívott küzdelmükre, hogy szeretettnek és befogadottnak érezzék magukat a világban.

  Ferenc pápa beszédet mond az Árpád-házi Szent Erzsébet-templomban a budapesti Rózsák terén, ahol szegényekkel és menekültekkel találkozik – mellette Spányi Antal székesfehérvári megyés püspök. MTI/Máthé Zoltán

  „Hordozzátok a szeretet illatát”

  Anna azt mondta, hogy „Jézus, az élő Ige éppen a szívüket és a kapcsolataikat gyógyította, hiszen az ember belülről épülhet újjá” – vagyis újjászületik, amikor megtapasztalja, hogy Isten szemében ő szeretett és áldott. Ez vonatkozik az egész Egyházra is: nem elég csak kenyeret adni, ami a gyomrot táplálja, hanem az ember szívét is táplálni kell! – hívta fel a figyelmet Ferenc pápa. Mint fogalmazott, a tevékeny szeretet nem pusztán anyagi és szociális segítségnyújtás, hanem az egész emberre figyel és Jézus szeretetével talpra akarja őt állítani: olyan szeretet, amely segít visszanyerni szépségünket és méltóságunkat. A pápa ugyanakkor kiemelte: minden keresztény ember hivatása szeretni, de nagyon fontos fizikailag is megérinteni, támogatni a rászorulókat.

  Ferenc pápa ezért arra bátorította a híveket, hogy mindig a szeretet nyelvén beszéljenek. Mint fogalmazott, Szent Erzsébet életének egyik epizódjában az Úr rózsává változtatta azt a kenyeret, amelyet ő a rászorulóknak vitt. Így van ez veletek is: amikor vállalkoztok arra, hogy kenyeret vigyetek az éhezőknek, az Úr kivirágoztatja az örömöt és az általatok nyújtott szeretettel illatosítja be életeteket – mutatott rá. Kívánom, hogy az Egyházban és a hazátokban mindig hordozzátok a szeretet illatát és arra kérlek titeket, hogy továbbra is imádkozzatok értem – zárta beszédét a szentatya.

  (Forrás: MTI)