Máért: minden magyar iskolába járó külhoni gyerek megemelt támogatást kap

2022. november 18.
Ossza meg ismerőseivel!

  A jelenlegi egy nemzeti kormány, amelynek a magyar állam a magyar nemzet önkifejeződése, az értelme és célja az, hogy a magyar nemzet fennmaradjon és a magyarok életminősége javuljon. A nemzet akkor tud fennmaradni, ha minden nemzetrésze fennmarad – jelentette ki  Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a Magyar Állandó Értekezlet (Máért) ülésén, pénteken Budapesten.

   

  Orbán Viktor miniszterelnök helyzetértékelését követően Semjén Zsolt köszöntőjében rámutatott, hogy a nemzet fennmaradásához kell egy erős Magyarország, amely politikailag, gazdaságilag és diplomáciailag, hátországot biztosít, kell az alkotmányos környezet, az intézményrendszer – ennek része a Máért -, az identitásmegőrzés, a nemzet közjogi egyesítése, továbbá az, hogy a magyarság politikai szervezetei és pártjai meghatározó szerepet játsszanak a körülöttünk lévő országokban. Mindez együtt jelenti a nemzeti, patrióta politikát – hangsúlyozta a miniszterelnök-helyettes.

   

  Máért-zárónyilatkozat: cél a mielőbbi béke

  Az MTI-hez is eljuttatott zárónyilatkozatban kiemelték: támogatják a magyar kormánynak Magyarország, a magyar nemzet és a családok biztonsága védelmében tett törekvéseit.

  A résztvevők köszönetüket fejezték ki a magyar nemzetnek a Híd Kárpátaljáért és a segélyszervezetek munkájában való aktív részvételért az orosz-ukrán háború menekültjeinek megsegítésében.

  Megállapodnak abban, hogy a megerősített nemzeti intézményrendszer fenntartása és működtetése elengedhetetlen a külhoni magyarság megmaradása szempontjából, különös tekintettel a “Nemzeti jelentőségű intézményekre és Nemzeti jelentőségű programokra”.

  Egyetértenek továbbá abban, hogy a külhoni magyar közösségek továbbra is csak akkor tudnak megmaradni, ha erős magyar érdekképviselettel, politikai intézményrendszerrel rendelkeznek, amely a széleskörű összefogásával tartható meg és erősíthető tovább.

  Hangsúlyozzák a népszámlálásokon való részvétel fontosságát, üdvözlik azt a tevékenységet, amely azt eredményezi, hogy a magyarok minél nagyobb számban részt vegyenek benne, és vállalják anyanyelvüket, magyarságukat és vallásukat.

  Szorgalmazzák a határátkelők számának növelését és a határok biztonságos és felügyelt átjárhatóságának további javítását, a határátlépés gördülékenyebbé tételét az anyaországi és a külhoni magyarok közötti akadálytalan kapcsolattartás biztosítása érdekében.

  Az aláírók sikeresnek ítélik a nemzetpolitikai tematikus évekhez kapcsolódó programokat, amelyek révén 2012 és 2022 között az óvodák, az iskolák, a vállalkozók, a családok és az őket támogató szakmai közösségek nemzetünk javára megerősödtek.

  Üdvözlik a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program eddigi eredményeit, fontosnak tartják a Határtalanul Program folytatását.

  Üdvözlik továbbá, hogy a Kőrösi Csoma Sándor Program és a Petőfi Sándor Program keretében tovább folytatódik a diaszpórában és a szórványban élő magyarság segítése a mindennapokban.

  Kárpátalja vonatkozásában mélységesen megdöbbentőnek és felháborítónak tartják a Munkácsi Városi Tanács Végrehajtó Bizottságának döntését, ami után a munkácsi várból botrányos körülmények között eltávolították a város jelképének számító, 2008-ban eredeti formájában helyreállított millecentenáriumi turulszobrot. Meggyőződésüknek adnak hangot, hogy egy európai uniós tagjelölt országban alapvető fontosságú kell, hogy legyen a demokratikus értékek és a kisebbségi jogok betartása, amelynek része a történelmi emlékművek kölcsönös tisztelete és megőrzése, a nemzeti kisebbségek vonatkozásában pedig ez az egyik fokmérője az adott ország kisebbségpolitikájának. Kérik az ukrán hatóságokat, hogy mielőbb állítsák helyre az egyetemes magyar kulturális örökséghez tartozó munkácsi turulszobrot.

  Megdöbbenésüket fejezték ki amiatt, hogy a kárpátaljai magyar kisebbség folyamatosan ki van téve a központi, Magyarországot negatívan megítélő narratívák hatásának, amely mára már az amúgy toleráns helyi lakosság egy részénél is érzékelhető.

  Bizakodásuknak adnak hangot, hogy a közvetlen harci cselekmények eddig még elkerülték Kárpátalját, s a háború okozta nehézségek ellenére a kárpátaljai lét alapjai, ha korlátozásokkal is, de biztosítottak, s a számos provokatív megnyilvánulás ellenére is sikerült megőrizni a nemzetiségi békét.

  Erdély tekintetében fontosnak tartják és elismerik a Romániai Magyar Demokrata Szövetség kormányzati tevékenységét, különös tekintettel a családpolitikai támogatások kiterjesztésére és az Erdélyt építő infrastrukturális beruházásokra. Felhívják a figyelmet az Európában létező autonómiaformák pozitív példáira, szorgalmazzák az ezzel kapcsolatos, konstruktív párbeszéd megvalósulását, a román fél cselekvő részvételével.

  Aggasztónak tartják az egyházi ingatlanok visszaszolgáltatásának leállását. Tiltakoznak a korábban már jogerősen visszaszolgáltatott ingatlanok tulajdonjogának, illetve a bennük működő magyar oktatási intézmények jogszerű működésének megkérdőjelezése ellen. Üdvözlik az erdélyi szórványmegyékben és Bukarestben elindított délutáni oktatási program kiterjesztését.

  Felvidék vonatkozásában gratulálnak a Szövetség – Magyarok. Nemzetiségek. Régiók. szlovákiai helyhatósági és megyei választásokon elért eredményéhez. Egyetértenek abban, hogy a felvidéki magyarság szülőföldjén való megtartásához, az általuk lakott régiók felzárkóztatásához és fejlesztéséhez egy erős magyar érdekképviseletre van szükség. Határozottan kiállnak amellett, hogy a szlovák kormány értékelje át az állampolgársági törvény módosítását, a szlovák parlament pedig úgy módosítsa azt, hogy azon magyar nemzetiségű polgárokat, akik magyar állampolgársággal rendelkeznek, ne fenyegesse az állampolgárság elvesztése.

  Vajdaság kapcsán üdvözlik, hogy az április 3-ai szerbiai parlamenti választásokon a magyar emberek újra arra tették voksukat, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség folytassa a megkezdett munkát a szerbiai kormányban. Gratulálnak továbbá, hogy a november 13-ai nemzeti tanácsi választásokat követően továbbra is a Magyar Összefogás lista tagjai vezetik a Magyar Nemzeti Tanács, a szerbiai magyar nemzeti közösség közvetlenül és demokratikusan megválasztott országos önkormányzatát.

  (Forrás: MTI, fotó:  Miniszterelnökség/Botár Gergely)