A kormány garantálja a katolikus és református felsőoktatás állami támogatását

2022. március 29.
Ossza meg ismerőseivel!

  Kedden került sor a katolikus és református felsőoktatási intézményfenntartókkal kötött közfeladat-finanszírozási szerződések ünnepélyes aláírására a Miniszterelnökség Karmelita-épületében Budapesten.

  Magyarország Kormánya elkötelezett a magyar felsőoktatás versenyképességének és minőségének javítása iránt. Ennek jegyében kötött a korábbi években a legmagasabb szinten megállapodásokat a Magyar Katolikus Egyházzal és a Magyarországi Református Egyházzal többek között a felsőoktatás területére is kiterjedően. Ennek is köszönhetően az egyházi fenntartású felsőoktatási intézmények hallgatói létszáma az elmúlt évek során jelentősen nőtt. Ezt a mennyiségi növekedést és a szintén bekövetkezett intézményi növekedést, bővülést azonban az egyházak és a Magyar Állam között hatályban lévő megállapodásokban nem tükröződtek.

  Előzőekre figyelemmel a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciával (MKPK) és a Magyarországi Református Egyház (MRE) képviselőivel folytatott tárgyalások alapján a korábban megkötött megállapodásokat a felek módosították. E megállapodásokban a felek megállapították a katolikus, illetve református felsőoktatási intézmények működésének kereteit és garanciáit, beleértve az egyházi fenntartók és intézményeik által vállalt minőségi mutatókat is, amelyek mentén a közösen kitűzött felsőoktatási célok teljesülése nyomon követhető.

  A megállapodásokban rögzített keretjellegű és garanciális szabályok törvényi szintű szabályozása is indokolttá vált a hosszú távú és fenntartható felsőoktatási közfeladat-finanszírozás biztosítása érdekében. Ezen cél megvalósítását szolgálta az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény (Eftv.) és egyéb törvények módosításáról szóló 2022. évi I. törvény, amely az Eftv-t a felsőoktatási közfeladat-ellátásra vonatkozó rendelkezésekkel egészítette ki, és ezeket, illetve az Eftv. egyéb, Magyarország Alaptörvénye VII. cikk (5) bekezdésén alapuló – az egyházakkal a közösségi célok elérése érdekében való együttműködésre vonatkozó – rendelkezéseit sarkalatosította.

  A hivatkozott megállapodások, valamint az Eftv. módosításába foglalt felhatalmazás alapján az egyházi fenntartókkal történt további egyeztetések eredményeként a mai napon aláírásra kerültek az egyes katolikus és református felsőoktatási intézmények hitéleti és világi képzéseinek a megállapított minőségi indikátorrendszerek mentén történő, a kiegyensúlyozott működést és a kitűzött szakmai célok elérését lehetővé tevő és garantáló egyedi közfeladat-finanszírozási megállapodások. Az aláíró felek közös meggyőződése szerint ezzel a magyar felsőoktatás rendszerén belül az egyházi felsőoktatás is új, az eddigieket is felülmúló fejlődést lehetővé tevő pályára állhat.

  (Forrás: kdnp.hu, fotó: Miniszterelnökség/Botár Gergely)