Magyarországon egyetlen templomból sem lesz mecset

2021. június 11.
A Tagespost interjúban Semjén Zsolt bírálja az Európai Uniót, Magyarországnak az EU-ból történő kilépése azonban számára egyáltalán nem jön szóba. Fényképek: Christoph Hurnaus.
Ossza meg ismerőseivel!

  Magyarország miniszterelnök-helyettesként, Semjén Zsolt, Orbán Viktor helyettese, a KDNP elnökeként kormányzópartnere. A Tagespost interjújában elmagyarázza Magyarország szerepét Európában. Írta: Stephan Baier. Az alábbiakban közöljük az beszélgetés magyar fordítását.

  • Semjén Úr, úgy tűnik, hogy Magyarország nagyon tudatában van történelmének. Az Önök kormánya két Habsburgot küldött nagykövetnek: Rómába és Párizsba.
  • Én még szeretném megélni azt, hogy egy Habsburgot küldünk nagykövetként Bécsbe. A K.u.K.-monarchia szétverése az egyik legnagyobb bűncselekmény volt, mert ez szellemi közösség is volt és sokkal szervesebb közösség, mint az EU. A nácik keleti expanzióját csakúgy, mint a bolsevikok nyugati expanzióját meg lehetett volna akadályozni, ha Ausztria-Magyarország fennmaradt volna. A magyar nemzet és a Habsburg-ház közötti kapcsolatok a történelem során ambivalensek, de az 1867. évi kiegyezés óta egyértelmű, hogy ez volt történelmünk egyik legnagyszerűbb korszaka.
  • A Pápa szeptemberben Budapestre jön. Az országot látogatja meg vagy csak az Eucharisztikus Kongresszust?
  • Az 1938. évi budapesti Eucharisztikus Kongresszus a nácik kifejezett elutasítása volt. Szellemi hatása máig érezhető. Most meghívtuk a Pápát Magyarországra és az Eucharisztikus Kongresszusra. Azt akarjuk, hogy minden feleljen meg a hagyományos protokolláris szokásoknak. A Pápának találkoznia kellene Magyarország vezető politikusaival, mivel ő a Vatikán államfője is. Fontosnak tartjuk azt is, hogy a hit és a társadalom szereplőivel találkozzon. Itt lesz Bartholomaios, konstantinápolyi pátriárka és ezen túlmenően erős protestáns közösségünk és Európa legnagyobb zsidó közössége van itt. Ezért fontosnak tartjuk a különböző felekezetekkel történő találkozást.
  • Magyarországon mindenki üdvözli Ferenc Pápát vagy vannak ellenérzések is?
  • Elutasításról még nem hallottam. Tiszta lelkiismerettel mondhatom, hogy a Szentatyát mindenki üdvözli. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy II. János Pál Pápa látogatásai mély benyomást hagytak a magyar nemzetben.
  • Magyarország kormánya anyagilag és politikailag támogatja a közel-keleti egyházakat. Miért?
  • A keresztény civilizáció oltalmazását a magyar alkotmány rögzíti, mert ez a mi identitásunk. Ezt még azok is elfogadják, akik személyes hitük miatt más beállítottságúak. Így tehát logikus, hogy keleten a keresztény egyházakat támogatjuk. És tesszük ezt sokkal magasabb összegekkel, mint a gazdagabb nemzetek. A keleti keresztények kétszeresen nehéz helyzetben vannak: egyfelől elszenvedik mindazt, amit az ott élő embereknek kell elszenvedniük, másfelől pedig a muzulmán tengerben élő keresztény kisebbségként elnyomottak. Kulturálisan és szellemileg fontos, hogy fennmaradjon keleten a kereszténység. Ezen túlmenően azt gondoljuk, hogy maga a migráció rossz dolog. Normális esetben az ember ott éli az életét, ahol megszületett. Ezért a segítségnek arra kell irányulnia, hogy az emberek származási helyükön élhessenek emberhez méltó életet. Ha az embernek egy fenyegető helyzet miatt el kellett hagynia a hazáját, akkor a fenyegetés végét követően vissza kell, hogy térhessen oda. Ki fogja ezeket az országokat újjáépíteni, ha mindenki elmegy? A migráció a származási országok számára is rossz.
  • Miért nem sikerül Magyarországnak erre irányuló konszenzust elérnie az EU-ban?
  • Van Európában egy mainstream, amely úgy gondolja, hogy a migráció jó dolog, miközben mi úgy gondoljuk, hogy rossz dolog. A migrációpárti erők nem megállítani akarják a migrációt, hanem menedzselni. Sokan emberi jogokról beszélnek, egy kalap alá veszik azonban az üldözött keresztényeket, a szexuális orientáció szerinti kisebbségekkel. A mainstream a vallásszabadság megsértéséről beszél, de nem az üldözött keresztényekről; elutasítja Európa keresztény örökét. Nyugat-Európában elképzelhetetlen az, ami nálunk megvalósult, nevezetesen, hogy nemcsak civil szervezetek segítenek a keleti keresztényeknek, hanem a kormány egyik államtitkársága. Az EU azt csinál, amit akar és mi is azt csinálunk, amit akarunk. Ha nem segítenek nekünk, akkor legalább ne akadályozzanak bennünket.
  • Az egyesült Európa eltávolodott az európai értékektől?
  • Sajnos igen. Az EU olyan alma, amely messze gurult a fájától. Schuman, Adenauer és De Gasperi a keresztény civilizációra építették Európát. Ma a mainstream azt mondja, hogy a haladás abban áll, hogy a kereszténység eltűnik egy Európa számára meghatározó pozícióból. Elutasítják a család hagyományos formáját és relativizálják a nemzeti szuverenitást. Ezzel szemben mi hiszünk a családban, amely a természetből következik és a keresztény hagyományban rögzült. Hiszünk a nemzeti létben, amely az emberiség gazdag örökönének alapja. Hiszünk a kereszténységben, amely civilizációnk alapja és nem valami múzeumba való dolog. Mióta a FIDESZ-KDNP kormányoz, több ezer templomot újítottak fel és több száz újat építettek. Itt egyetlen templomból sem lesz bevásárlóközpont vagy mecset.
  • Magyarország erősebb lenne az EU-ban, ha a FIDESZ nem hagyta volna el a kereszténydemokrata EPP pártcsaládot.
  • A FIDESZ kilépését kikényszerítették. Ez az EPP balra tolódásának következménye. Nem a FIDESZ ment jobbra, hanem a mainstream húzta az EPP-t balra. Kohl kancellár alatt ez elképzelhetetlen lett volna. Az alkotmányban rögzítettük, hogy az iskolákban tilos az LGBTIQ-propaganda, miközben tiszteletben tartjuk minden egyén szabadságát. A magánéletben mindenki azt csinál, amit akar, de ne nevezzenek mindent házasságnak. A házasság megszentelt szó, egy nő és egy férfi kapcsolatára. A gyermek egészséges fejlődéshez való joga erősebb, mint egy azonosnemű pár örökbefogadási igénye.

   A Tagespost interjúban Semjén Zsolt bírálja az Európai Uniót, Magyarországnak az EU-ból történő kilépése azonban számára egyáltalán nem jön szóba. Fényképek: Christoph Hurnaus.

   A Tagespost interjúban Semjén Zsolt bírálja az Európai Uniót, Magyarországnak az EU-ból történő kilépése azonban számára egyáltalán nem jön szóba. Fényképek: Christoph Hurnaus.

  • Az Európaparlament „terhességmegszakítási jogról” tanácskozik és az EU Bizottsága a szülőség kölcsönös elismerését készíti elő, úgy, hogy széles körben lehetővé váljon a homoszexuálisok örökbefogadása és a béranyaság. Hogy reagál erre Magyarország kormánya?
  • Ezzel Ön az EU-val fennálló másik problémát vázolja. Az értékrendi válság mellett, intézményi válság is van. Az Európaparlament és a Bizottság részéről ez a hatalom lopakodó megszerzése, a tagállamok jogainak illegitim megsértése mellett. Mi, magyarországi kereszténydemokraták kiállunk a legkevesebb joggal bíró kisebbség, meg nem született embertársainkért. Ha őket szabad megsemmisíteni, akkor miért nem szabad más helyzetben levő embereket is? A mainstream életellenes politikája megkérdőjelezi azt a jogunkat, hogy kiálljunk a meg nem született gyermekekért. Így korlátozzák a véleménynyilvánítás szabadságát. Ennek a vége azután a Biblia betiltása.
  • Magyarországon ugyanolyan ideológiai polarizáció van, mint mindenütt Európában.
  • Igen, de Magyarországon mindenki szabadon elmondhatja, amit gondol, a politikai korrektség kényszerzubbonya nélkül. Kormányunkat háromszor választották meg kétharmados többséggel. Ezért azt mondjuk: kérdezzük meg a népet! Az EU-val a migrációs politikában van a legsúlyosabb konfrontációnk. Mi megkérdeztük a népet, hogy akarja-e a muzulmánok tömeges bevándorlását. És a bölcs magyar nép ezt nem akarta. Az EU vezetői elfelejtették megkérdezni az európai polgárokat. Nem emlékszem e kérdésben népszavazásra, bármilyen más EU-s országban. A jövő szempontjából legfontosabb kérdés vonatkozásában nem kérdezték meg Európa polgárait.
  • Az EU részéről vannak olyan vádak a magyar kormány felé, amelyek nem az értékek vagy a migráció kérdéseire vonatkoznak. Brüsszelben veszélyben látják a magyarországi jogállamot és úgy látják, hogy korlátozzák a sajtó és a véleménynyilvánítás sokszínűségét.
  • Ezek szemenszedett hazugságok! Ez ideológiai támadás. Minden kérdést részletesen megválaszoltunk. Nincs nálunk semmi, ami ne volna az EU sok országában. Például a Soros-egyetem: e tekintetben szó szerint vettük át a bajor szabályokat. Minden vád kapcsán több EU országot tudok megnevezni, ahol a szabályok hasonlóak, mint nálunk vagy keményebbek. De csak a lengyeleket és minket támadnak.
  • Az EU-csatlakozás előtt Magyarország mintadiáknak számított, ma – Lengyelországgal együtt – problémás gyereknek. Miért?
  • Nem mi változtunk meg, hanem az EU, amely a mainstream befolyása alá került. Mi a szuverenitásainkat és a hagyományainkat akarjuk. Mi, akik túléltük Moszkvát nem fogunk Brüsszel elől megfutamodni! A rendszerváltás idején az EU kívánságára lebontottunk minden védővámot, a következmény azonban Magyarország gyarmatosítása volt. A piacok monopolizálták és magyar cégeket fojtottak meg. Az EU sem a gazdasági, sem a migrációs válságot nem tudta menedzselni, nem tudta megtartani a briteket és nem tudta megszervezni az oltást. Amikor jött a gazdasági válság, csökkentettük az adókat és munkát adtunk az embereknek. Megadóztattuk a multikat és a nagy bankokat. A szocialistáktól a csőd szélén álló országot vettünk át és kivezettük a válságból. Minden kötelezettségünket teljesítjük. Magyarországon kínai és orosz oltóanyagokkal is oltunk, noha az Európai Gyógyszerhatóság ehhez nem elég tökös. Én elfogadom, hogy lehetőleg nyugati oltóanyagokat kellene vásárolnunk. De nincs elég. Nem engedjük meg, hogy magyarok haljanak meg, mert az EU nem engedélyezi az orosz és a kínai oltóanyagokat.
  • Az Ön számára valós opció Magyarország kilépése az EU-ból?
  • Az EU-ból történő kilépés egyáltalán nem jön szóba. Magyarország ezeréves történelme során sokkal többet adott Európának, mint amennyit kapott. Megvédtük Európát a mongoloktól és a törököktől. A mi természetes helyünk Európában van. A szovjet megszállásra azért került sor, mert 1945-ben Jaltában elárultak bennünket. Ugyanígy elárultak bennünket 1956-ban! Ne oktassanak ki bennünket Európáról. Mi vállaljuk Európát és hiszünk benne. Ismerjék el a keresztény örökséghez és a nemzeti szuverenitáshoz való jogunkat.
  • Nemcsak Brüsszel és Budapest között, hanem Magyarország belpolitikájában is éles a polarizáció.
  • Ellenzékünk 12 év után kissé frusztrált. Támad bennünket a mainstream, de nézzük meg ezt az ellenzéket: ez a reformkommunisták és a reformfaszisták koalíciója. Magyarországon sem a kommunistákat, sem a nácikat nem kedveljük. Az ellenzékben most a szélsőségek egyesültek. A FIDESZ-KDNP egy jobbközép szövetség. Mi talán nagyobb súlyt helyezünk a hagyományokra a nyugat-európaiaknál, de mi kereszténydemokrata kormány vagyunk.
  • Az Önök kormánya célzottan támogatja a családokat. Számszerűsíthető a siker?
  • Igen, a reprodukciós arány javult, több házasságot kötnek és csökkent a terhességmegszakítások száma. Egész Európában nem létezik olyan erős családtámogatás, mint itt. A mi politikánk célja, hogy Magyarországon magyar gyerekek szülessenek. Más országok építhetnek bevándorlásra. Mi azonban elvárjuk, hogy fogadják el azt, hogy mi a családokat akarjuk támogatni.

  (semjenzsolt.hu)

  A Tagespost interjúban Semjén Zsolt bírálja az Európai Uniót, Magyarországnak az EU-ból történő kilépése azonban számára egyáltalán nem jön szóba. Fényképek: Christoph Hurnaus.
  A Tagespost interjúban Semjén Zsolt bírálja az Európai Uniót, Magyarországnak az EU-ból történő kilépése azonban számára egyáltalán nem jön szóba. Fényképek: Christoph Hurnaus.