A Katonai Ordinariátus püspökévé szentelték Berta Tibort

2021. április 10.
Berta Tibor dandártábornok katonai ordináriussá szentelése április 10-én, szombaton, a budapesti Szent István Bazilikában. (Fotó: Kismartoni Mátyás/honvedelem.hu)
Ossza meg ismerőseivel!

  A Katonai Ordinariátus püspökévé szentelték Berta Tibort a Szent István-bazilikában. A szertartást Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek vezette, Michael August Blume SVD apostoli nuncius-érsek és Varga László kaposvári megyéspüspök segédletével. A szertartást követően Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes felolvasta Orbán Viktor levelét.

  A szentmisén – mások mellett – részt vett Boross Péter volt miniszterelnök, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Kövér László, az Országgyűlés elnöke, Benkő Tibor honvédelmi miniszter, Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes, Korom Ferenc vezérezredes, a Magyar Honvédség Parancsnoka, valamint Kun Szabó István vezérőrnagy, a Köztársasági Elnöki Hivatal honvédelmi irodavezetője.

  Az egyházi szertartás az apostoli parancs kihirdetésével vette kezdetét. Ennek során ismertették Ferenc pápa Berta Tiborhoz intézett bulláját, amelyben a Szentatya úgy fogalmazott: Bíró László katonai ordináriusi címéről való lemondását követően a keresztény hívek főpásztor nélkül maradtak, és „ezt a feladatot rád kívánjuk bízni, szeretett fiam, aki a lelki életben, gyakorlati érzékben, tudományban, igaz hitben, reményben és szeretetben, valamint a lelkipásztori buzgóságban kitűnsz.”

  Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek homíliájában emlékeztetett: a kereszténység missziós vallás, az egyház missziós egyház és nem hallgathat arról az örömhírről, amit Krisztus feltámadása jelent. Erdő Péter rámutatott arra is: akik katonáskodva szolgálják a hazájukat, azoknak úgy kell tekinteniük magukat, mint akik a népek biztonsága és szabadsága felett őrködnek. „Ha ebben a szellemben látják el feladatukat, a béke megszilárdításához járulnak hozzá. Ezért a katonák és családtagjaik lelkipásztori szolgálata Egyházunknak ma is fontos feladata. Olyan küldetés, ami valóban az emberek üdvösségére irányul” – jelentette ki.

  A homília után következett a jelölt ígérettétele, amelynek végén a főszentelő azt kívánta neki: „Isten tegye teljessé a jót, amit megkezdett benned!” A szertartás a Mindenszentek litániájával folytatódott, amely alatt Berta Tibor az Istennek való teljes önátadás jeleként arccal a földre borulva imádkozott. Ezután a jelenlévő püspökök kézrátétele, illetve az ezt követő felszentelő ima által adatott át az egyházi rend rend teljessége az új püspöknek. Utána Erdő Péter az új püspök fejét megkente olajjal, majd az evangéliumos könyvet feje fölé terjesztette, valamint a főpapi jelvényeket: a püspöki gyűrűt, a mitrát – püspöksüveget – és a pásztorbotot vehette át Berta Tibor, aki ezután elfoglalta püspöki joghatóságát szimbolizáló székét. Az újdonsült püspök békecsókot váltott előbb a főszentelővel, majd a társszentelőkkel, minden püspöktársával és a jelenlévő papsággal, akik ezáltal kifejezését adták fiúi engedelmességüknek és hűségüknek.

  A szertartás az Eucharisztia liturgiájával folytatódott, melyet már az újonnan fölszentel püspök vezetett. A szentmise végén felhangzott a Te Deum, miközben az új püspök áldást osztva végighaladt a templomhajóban.

  A szertartást követően Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes felolvasta Orbán Viktor levelét, amelyben a miniszterelnök hangsúlyozta: sokak szemében különösnek tűnhet, hogy egyházi személy szentelése katonai tiszteltadással párosul, de egy több, mint ezer éves, keresztény gyökerekkel rendelkező, Szűz Mária oltalmába ajánlott, történelme során pedig hite és kultúrája védelmében megannyi harcot megvívott ország esetében teljesen természetes dolog, hogy az Egyházat és a Magyar Honvédséget szoros kötelék fűzi össze. „A magyar történelem a ránk zúduló túlerővel szembeni helytállás krónikája, amelyhez katonáinkat nemcsak tényleges, hanem lelki fegyverzettel is fel kellett vérteznünk, a látható ellenségekkel szemben éppúgy, mint a láthatatlanokkal” – tette hozzá a kormányfő.

  Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes Orbán Viktor levelét olvassa fel Berta Tibor dandártábornok katonai ordináriussá szentelésén (Fotó: Kismartoni Mátyás/honvedelem.hu)

  Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes Orbán Viktor levelét olvassa fel Berta Tibor dandártábornok katonai ordináriussá szentelésén (Fotó: Kismartoni Mátyás/honvedelem.hu)

  A miniszterelnök levelében megemlékeztetett arról, hogy Berta Tibor neve a hadseregben végzett, több mint negyedszázados szolgálatának köszönhetően szinte egybeforrt a tábori lelkészi munkával, valamint azzal a figyelemmel és gondoskodással, amellyel a kötelékébe tartozó katonák életét végigkísérte, mindennapjait segítette, a kereszteléstől, a házasságkötésen át, a földi életből való eltávozásig – állt a levélben.

  „Ez az első alkalom a tábori lelkészi szolgálat több mint negyed évszázados újjászervezése óta, hogy az ordinariátus saját papja lehet részese tábori püspöki kinevezésnek” – hangsúlyozta Benkő Tibor honvédelmi miniszter. A tárcavezető emlékeztetett: Berta Tibor dandártábornok, Magyarország, a Magyar Katolikus Egyház, a magyar katonák és családtagjaik mindennapi áldozatos szolgálatának köszönhetően érdemelte ki a katonák tiszteletét és elismerését. „Arra kérlek, így folytasd tovább” – mondta a honvédelmi miniszter.

  A II. vatikáni zsinat dokumentumát idézve Benkő Tibor rámutatott: akik katonáskodva szolgálják a hazájukat, ne másnak tekintsék magukat, mint olyanoknak, akik a népek biztonsága és szabadsága felett őrködnek. S míg szolgálatukat ebben a szellemben végzik, valóban a béke megszilárdulásához járulnak hozzá. „Napjainkban a Honvédségen belül már nem kérdés a tábori lelkész létjogosultsága, az otthonuktól távol lévő, sok esetben más kultúrával és más vallási környezetben szolgáló katonák lelki és vallási szolgálata, a bajtársi veszteségek feldolgozásának segítése, a békeidejű lelkigondozás elképzelhetetlen nélkülük” – jelentette ki Benkő Tibor, aki kiemelte azt is, hogy ebben a szolgálatban két olyan hivatás ötvöződik, amelynek középpontjában az ember áll, és ez a két áldozatos szolgálat csak hivatásként képzelhető el.

  Ezt követően Korom Ferenc vezérezredes, a Magyar Honvédség Parancsnoka fejezte ki jókívánságait Berta Tibor püspökké szentelése alkalmából. Mint fogalmazott: Berta Tibor életpályájának mostani állomása egy újabb misszió, amely a hatalmas felelősség mellett hihetetlen lehetőségeket is kínál, hiszen az idáig tartó úton szerzett tapasztalatokat a szolgálati ág vezetőjeként kamatoztathatja, szemléletével a felnövekvő új generációnak pedig továbbra is irányt mutathat. „Az önre bízott katonák a haza szolgálatára esküdtek fel. Kérem, hogy ahogy eddig is tette, úgy ezentúl is gyámolítsa, patronálja az önhöz fordulókat, mindazokat, akik a honvédelem ügyéért fáradoznak, így szolgálatuk ezáltal még teljesebbé tudjon válni” – tette hozzá.

  Az eseményen felolvasták Bíró László püspök emeritus katonai ordinárius levelét is, amelyben utódjának gyümölcsöző püspöki szolgálatot kívánt. „Kedves Püspöktestvérem! Ebben az órában az apostolutódok sorába kerültél, és részesültél a papság teljességében. Szolgálatod a jövőben nem pusztán szorgalom és saját akaratú küzdelem. Jelen korunk elvesztette a szent iránti fogékonyságot, püspökké szentelésed sokak számára csak egy esemény, jobb esetben egy szertartás, de neked az örök életre szóló ajándék” – írta

  A rendezvényen – amelyen közreműködött a Légierő Zenekar Veszprém – beszédet mondott még Veres András győri püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Jákob János dandártábornok, protestáns tábori püspök, valamint Takács Tamás ezredes, a lelkészi kar vezetője.

  (Forrás: kdnp.hu)

  Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes Orbán Viktor levelét olvassa fel Berta Tibor dandártábornok katonai ordináriussá szentelésén (Fotó: Kismartoni Mátyás/honvedelem.hu)
  Berta Tibor dandártábornok katonai ordináriussá szentelése április 10-én, szombaton, a budapesti Szent István Bazilikában. (Fotó: Kismartoni Mátyás/honvedelem.hu)