Elhunyt Milan Šášik a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye püspöke

2020. július 15.
Ossza meg ismerőseivel!

  Semjén Zsolt: “Együttérzéssel és imával gondolunk a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye papjaira és híveire. Szeretett és tisztelt Főpásztorukat a Mindenható Isten irgalmába ajánljuk.”

  Az alábbiakban közöljük Semjén Zsolt és Soltész Miklós részvétnyilvánítását.

  Ft. Luscsak Nílus segédpüspök

  úrnak

  Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye

   

  Főtisztelendő Püspök Úr !

  Mély megrendüléssel értesültünk Milán Sasik püspök úr váratlan haláláról.

  Magyarország Kormánya nevében szeretnénk őszinte együttérzésünket kifejezni a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye egész közösségének.

  Sasik püspök úr személyében a Katolikus Egyház hűséges fiát, a kárpátaljai görögkatolikus közösség – köztük a magyar hívek – tenni akaró, odafigyelő, gondoskodó főpásztorát veszítette el.

  Püspök atya nehéz körülmények között vette át az egyházmegye működését, amikor annak a kommunista diktatúra alatti betiltását követő újjáépítése még éppen csak megkezdődött. Szorgalmazta egyháza lelki és vagyoni megerősödését, ennek során aktívan részt vett templomok építésében, a görögkatolikus parókiák megerősítésében. Külön figyelmet fordított a kisebbségben élő magyar hívek lelkipásztori ellátására is, ennek érdekében magyar helynököt is kinevezett.

  Püspök úr váratlan halála nehezen pótolható űrt hagyott maga után, egyénisége és szolgálata hiányozni fog.

  Milan püspök atya nyugodjon békében a feltámadás napjáig, az egyházmegye segédpüspökét, papjait és hívő közösségét pedig kísérje a Szentlélek vigaszt és erőt adó áldása a gyász napjaiban!

  Szeretettel és tisztelettel:

   

  Soltész Miklós

  államtitkár

  Semjén Zsolt

  miniszterelnök-helyettes

  +

  Milan Šášik 1952. szeptember 17-én született Szlovákiában, Lehotán.

  Az általános iskola elvégzése után 1971-1976 között filozófiát és teológiát tanult Pozsonyban, a szemináriumban. 1971. július 31-én belépett a lazarista rendbe, ahol 1973. szeptember 27-én tett örökfogadalmat. A rendben különböző felelős beosztásokba került.

  1976. június 6-án szentelték pappá. Kápláni, majd plébánosi beosztásban dolgozott. A Szentszék engedélye alapján mindkét – görög és római katolikus – rítusban tartott szentmisét. 1990-1992 között Rómában, a Teresianumban tanult, ahol magisztrátusi fokozatot kapott.

  1992. október 5–1998. július 7. között Ukrajna Apostoli Nunciatúráján dolgozott, ahol Antonio Franconak, Ukrajna akkori nunciusának titkára volt. Ezután egy éven keresztül Szlovákiában, a lazarista rendben volt a novíciusok magisztere. 2000 augusztusában visszatért Ukrajnába, és Kárpátalján, Perecsenyben lett plébános.

  Szlovák anyanyelvén kívül beszélte még az ukrán, olasz, cseh, orosz és lengyel nyelveket.

  II. János Pál pápa 2002. november 12-én nevezte ki a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye apostoli kormányzójává, és 2003. január 6-án szentelte püspökké Rómában. Beiktatását 2003. január 25-én tartották az Ungvári Székesegyházban.

  Forrás: karpatalja.ma

  (semjenzsolt.hu)