Duna-díj átadása

2018. december 13.
Ossza meg ismerőseivel!

  Budapest, 2018.december 13.

   

  Tisztelt Ünneplő Közönség, Hölgyeim és Uraim!

  Örömmel vállaltam el a felkérést, hogy köszöntsem a mai ünnepség résztvevőit. Egy díjátadó ünnepség általában hasonló szcenárió szerint zajlik, mert fő szereplői mindig ugyanazok: van egy díj, amit átadnak, egy díjazott, aki azt átveszi, és legtöbbször van egy méltató, aki köszönti kitüntetettet, és elmondja neki, miért is ítélték neki az elismerést.

  Most is megvan ez a hármas felállás, de itt többről van szó, ezért is mondtam, hogy örömmel teszek eleget a felkérésnek.

   

  Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

  A mai ünnepélyes alkalom szereplői szívben és lélekben, gondolkodásban és tettekben hasonlóak, céljaik ugyanazok. A díj adományozója a Duna Televízió, amely megalakulása óta a magyar nemzet televíziója. A díjazott a Rákóczi Szövetség, amely létrejötte óta a magyar nemzet szolgálója. A méltatás pedig a magyar kormány részéről érkezik. És máris értünk mindent.

  A nemzetpolitika értelme a nemzet, célja, hogy a nemzet megmaradjon. Nálunk szerencsésebb történelmű országokban a nemzetpolitika ismeretlen fogalom, hiszen evidencia, hogy a politika azért van, hogy az adott országot szolgálja. Hazánk esetében azonban, ahol – történelmi tragédiák miatt – nemzetünk jelentős részei a határokon túl élnek, már más a helyzet.

  A magyar kormány nem feledte el a rendszerváltás utáni első szabadon választott miniszterelnökünk, Antall József legelső parlamenti beszédében elhangzott mondatát, hogy lélekben 15 millió magyar miniszterelnöke kíván lenni. A néhai kormányfő kapott is ezért hideget-meleget, itthonról és külföldről egyaránt. A mai magyar nemzetpolitika is az Antall-i irányt követi, de már nem csak lélekben, hanem alkotmányos felelősségvállalásként.

  A Duna-díj idei kitüntetettje, a Rákóczi Szövetség, amely 1989-ben azért alakult, hogy a Kárpát-medencei magyarságot sokféleképpen támogassa a megmaradásáért folytatott küzdelmében, valamint hogy ápolja és tudatosítsa II. Rákóczi Ferenc és Esterházy János szellemi örökségét.

  A Szövetség legfőbb célközönsége a Kárpát-medencei középiskolás korosztály. Közel 25 ezer taggal és mintegy 500 helyi szervezettel rendelkezik, ebből 300 a Kárpát-medencei középiskolákban működő ifjúsági szervezet. Számukra minden évben többféle programot, rendezvényt, pályázati lehetőséget biztosít. A Rákóczi Szövetség évente átlagosan 2000 új taggal bővül, az új tagok átlagéletkora 22 év.

  Emellett a Rákóczi Szövetség legfőbb célkitűzése a magyar iskolaválasztás elősegítése és a magyar fiatalok közti személyes kapcsolatok ösztönzése, megerősítése. Ezek révén ugyanis erősödik a nemzeti identitás, sokoldalúan épülnek a határokon átívelő magyar-magyar kapcsolatok.

  A Rákóczi Szövetségben számomra a legimponálóbb, hogy a jövőt választotta. Megszervezi a külhoni középiskolások utaztatását, lehetővé téve azt, amit egyénileg talán soha nem tudnának megtenni. Így évente 10-15 ezer diák ismerheti meg az anyaországot, teremthet kapcsolatokat és gyűjthet életre szóló élményeket.

  A Szövetség küldetése a magyar iskolaválasztás ösztönzése, támogatása. Olyan munka ez, amire csak egy civil szervezet vállalkozhat. Mert képzeljünk el egy államtitkárt, aki felvidéki iskolákat keres fel, hogy utazásokat szervezzen. Vagy aki a falvakat járná, hogy a szülők magyar iskolába írassák gyermekeiket. Ami kormányzati szinten képtelenség, azt egy jót akaró civil szervezet megteheti.

  A Rákóczi Szövetséget méltatva nem feledkezhetünk meg egy valakiről: egy gépészmérnökről, aki egész szakmai életét a magyar energetikának szentelte. A rendszerváltoztatáskor bekapcsolódott a közéletbe, megálmodta, létrehozta és működtette évtizedeken keresztül ezt a nagyszerű közösséget, a Rákóczi Szövetséget. Alapító elnöke volt, az idén pedig tiszteletbeli elnökké választották. Nagyon örülök, hogy személyesen is köszönthetjük Halzl Jóska bácsit! Őszinte főhajtás, tisztelet és köszönet jár annak a fáradhatatlan harcosnak, aki ennyit tett a magyarságért!

   

  Tisztelt Ünneplő Közönség, Hölgyeim és Uraim!

  Amit vállaltak, az küldetés, amit tettek, az szolgálat, és amit elértek, az maga a csoda, a magyar csoda.

  Egy jó hírrel zárom köszöntőmet. A Magyar Országgyűlés néhány napja egyhangú, megismétlem: egyhangú szavazással határozott arról, hogy 2019 Rákóczi-emlékév legyen. Úgy érzem, a nemes díj mellé ez is szép ajándék.

  Isten áldja Halzl Józsefet! Isten áldja a Rákóczi Szövetséget! Isten áldja Magyarországot!

   (semjenzsolt.hu)